Organisaties
ontwikkelen
door mensen!

Het beschermen van jouw gegevens is onze zorg

Wij vinden het fijn dat je geïnteresseerd bent in ons bedrijf, onze producten en diensten. We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt als je onze website bezoekt, maar ook als het gaat om je persoonlijke gegevens. We nemen de bescherming van je gegevens heel serieus. Het nauwgezet volgen van de eisen van de Wet Autoriteit Persoonsgegevensbescherming (AVG) zijn voor ons vanzelfsprekend.

Hiertoe hebben we de nodige maatregelen genomen. Zo willen we je op de hoogte brengen wanneer we welke data verzamelen en waar we deze voor gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om er van verzekerd te zijn dat wij, maar ook externe leveranciers van diensten de gegevensbeschermingsregels respecteren. Al onze medewerkers hebben hier de nodige informatie en training voor ontvangen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens is informatie over je identiteit. Dat houdt o.a. in, gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Het is niet noodzakelijk persoonlijke gegevens te overleggen voor het gebruik van onze website. In sommige gevallen echter, hebben we je naam en adres en verdere details nodig om je de diensten te kunnen leveren die jij wilt.

Dit geldt bijvoorbeeld eveneens voor materiaal en goederen die zijn besteld of voor beantwoording van je persoonlijke vragen. We laten je weten als we dit nodig hebben. Kortom, we slaan gegevens alleen op en gebruiken dit alleen als je dat vrijwillig of automatisch aan ons ter beschikking stelt.

Als je gebruik maakt van onze diensten verzamelen we alleen die informatie die nodig is om de door jou gevraagde service te kunnen verlenen. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde dienst(en) te leveren en onze eigen legitieme bedrijfsbelangen te beschermen.

Aanmeldingsgegevens – ontvangen in elektronische of geschreven vorm – wordt elektronisch verwerkt gedurende het aanmeldingsproces.

Doel van persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die je ons ter beschikking stelt om j vragen te kunnen beantwoorden, je bestelling te verwerken of je toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Om je bestelling te kunnen leveren kan het mogelijk zijn dat wij een diensten leverancier inroepen om deze persoonlijke gegevens voor ons te verwerken. We verkopen je gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden.

Specifiek gebruik

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonlijke gegevens die je ons online ter beschikking hebt gesteld slechts voor het doel waar we je van op de hoogte hebben gebracht. Je persoonlijke gegevens worden dus niet doorgespeeld aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens  worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen die deze gegevens rechtmatig mogen ontvangen volgens de daarvoor geldige wetgeving of als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen conform een verzoek van de rechtbank.

Onze medewerkers en leveranciers die we inschakelen zijn verplicht tot geheimhouding en zich te houden aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevensbescherming (AVG) daarvoor stelt.

Niet-persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld

De volgende gegevens worden bewaard voor organisatorische en technische redenen als je onze website gebruikt: de namen van de bezochte webpagina’s, de browser en het operating systeem dat gebruikt wordt, de datum en tijd dat de pagina’s bezocht zijn, de gebruikte zoekmachines, de namen van de bestanden die gedownload zijn en je IP-adres. Wij evalueren deze technische gegevens geheel anoniem en gebruiken ze alleen voor statistische doeleinden. Hiermee proberen wij onze internet aanwezigheid continue te kunnen optimaliseren en om zodoende onze internet aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te kunnen ontwerpen. Deze anonieme gegevens slaan wij gescheiden op van je persoonlijke informatie op onze systemen waardoor het trekken van conclusies over een individu niet mogelijk zijn. Als gevolg hiervan zijn je persoonlijke gegevens en je privésfeer voortdurend beschermd.

Cookies

Als je onze website bezoekt is het mogelijk dat we informatie achterlaten op je computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar je computer stuurt en op je harde schijf worden opgeslagen. Bij dit proces worden er geen persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruikt, slechts het internet protocol adres wordt gebruikt. Deze informatie dient er voor om je automatisch te herkennen als je een volgende keer onze websites bezoekt waardoor navigeren vereenvoudigd wordt. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de website beter aan te laten sluiten bij je interesses en wachtwoorden te bewaren zodat je deze niet steeds hoeft in te voeren als je terugkeert op onze websites. Je kan onze websites natuurlijk ook bezoeken zonder enige cookies. Als je niet wilt dat onze computer jouw computer herkennen, kan je voorkomen dat je computer deze cookies op de harde schijf opslaat door er in je browser instellingen voor te kiezen dat cookies niet geaccepteerd moeten. Controleer de instructies van je browserproducent hoe je dit moet doen. Je dient er wel rekening mee te houden dat bepaalde delen van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert.

Kinderen

Mensen onder de leeftijd van 18 jaar mogen zonder toestemming van ouders of voogd geen enkele persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar stellen. Wij vragen kinderen of jonge mensen niet om hun persoonlijke gegevens en verzamelen deze informatie niet en verstrekken ze daarmee ook niet aan derden.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle derden die wij inzetten in het verwerken van onze gegevens zijn wettelijk verplicht om zich te houden aan de Europese wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt alle informatie in versleutelde vorm verstuurd om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt conform de meest recente technologische ontwikkelingen.

Wijzigingen in ons beleid inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen mocht dit vanwege technische vooruitgang noodzakelijk blijken. In dat geval zullen wij onze referenties inzake gegevensbescherming ook bijwerken. Let daarom, met het oog hierop, dat je onze meest recente versie hebt.

Links

Deze gegevensbescherming verklaring is niet van toepassing op enige externe link die wij je op onze website aan zouden bieden. Als wij links aanbieden proberen wij er voor te zorgen dat deze ook zo veel mogelijk voldoen aan onze gegevensbeschermings- en veiligheidseisen. Wij hebben echter geen invloed op de nakoming hiervan door andere leveranciers. Zorg daarom dat je de nakoming van deze beschermingseisen controleert op de websites van die andere leveranciers.

Recht op informatie

Je kan bij ons op elk moment de informatie over je persoonlijke gegevens die bij ons is opgeslagen opvragen.  Om deze informatie te verkrijgen dien je contact op te nemen met ons via: persolog Nederland, Dorpsstraat 68-II, 4223 ND Hoornaar of stuur een email naar: info@persolog.nl

Recht van verzet

Verder kan je op enig moment je toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren ongedaan maken. Als je dat wilt neem dan contact met ons op via:

persolog Nederland, Dorpsstraat 68-II, 4223 ND Hoornaar of stuur een email naar: info@persolog.nl

Vragen, opmerkingen, klachten

Als je ook maar enige vraag hebt of informatie wenst over onze gegevensbescherming of verwerking van je persoonlijke gegevens, kan je direct contact opnemen met één van onze functionarissen voor gegevensbescherming Kees Voogd en Vincent Zeylmans via email naar: gegevensbescherming@persolog.nl. Zij zijn beschikbaar als contactpersonen en ook in geval je een verzoek hebt omtrent informatie, of opmerkingen of klachten hebt.

 

Gebruik van Facebook plugins

Op een aantal webpagina’s worden plugins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, welke door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") uitgevoerd wordt. Als je naar een van deze pagina’s gaat die deze plugin bevat, wordt er een verbinding gemaakt met de facebook servers en word je geïnformeerd over deze plugin via een bericht dat naar je browser wordt gestuurd. Dit bericht meldt de facebook server welke internetpagina je van ons hebt bezocht. Als je op dat moment ook als lid ingelogd bent op facebook, zal facebook de informatie toevoegen aan je persoonlijke facebook gebruikersaccount. Door de plugin functie te gebruiken (bijv. door te klikken op de ‘like’ knop of een opmerking te plaatsen), zal ook deze informatie toegevoegd worden aan je facebook account, tenzij je uitlogt voordat je de plugin gebruikt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens via facebook en je recht op privacybescherming kan je bij facebook vinden bij ‘Informatie over gegevensbescherming’.