Organisaties
ontwikkelen
door mensen!

Iedereen die bij persolog gecertificeerd wordt voor het persoonlijkheidsmodel heeft automatisch toegang tot het persolog jeugdprofiel.
Dit simpele en voordelige profiel is goed te gebruiken bij trajecten voor scholieren en studenten.