Organisaties
ontwikkelen
door mensen!

Ruim 20 jaar geleden was het thema “timemanagement” helemaal hot. Daarna maakte het plaats voor onderwerpen als 'teambuilding', 'creativiteit', 'agiliteit' en 'design thinking'. Uiteraard is het thema helemaal nooit weg geweest, maar was jaren lang niet meer zo trendy.

Persolog heeft daarom een expertdag (eendaagse training) ontwikkeld waarin je tools aangereikt worden om een dieper inzicht en begrip te krijgen in timemanagement en hoe iemands gedragsprofiel hier een rol in speelt. Op een interactieve manier gaan we aan de slag met de persolog DISC en timemanagementproducten om hiermee jouw klanten een ealiseerbaar en motiverend pakket aan training en coaching te kunnen aanbieden.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze training, klik hier