Timemanagement

En DISC


Optimaliseer je timemanagement skills en maak effectiever en effficiënter gebruik van je kostbaarste bezit, je tijd!

Het nieuwe timemanagement model geeft je nu nog meer inzicht en handvatten hoe je beter met je tijd om kunt gaan. Tijdens dit seminar ga je ontdekken waar je competentie ligt in de dimensies Tijdsinschatting, Planning, Uitvoering en Monitoring. Wordt een expert in timemanagement!

Ruim 20 jaar geleden was het thema “timemanagement” helemaal hot. Daarna maakte het plaats voor onderwerpen als 'teambuilding', 'creativiteit', 'agiliteit' en 'design thinking'. Uiteraard is het thema helemaal nooit weg geweest, maar was jaren lang niet meer zo trendy. Persolog heeft daarom een expertdag (eendaagse training) ontwikkeld waarin je tools aangereikt worden om een dieper inzicht en begrip te krijgen in timemanagement en hoe iemands gedragsprofiel hier een rol in speelt. Op een interactieve manier gaan we aan de slag met de persolog DISC en timemanagementproducten om hiermee jouw klanten een ealiseerbaar en motiverend pakket aan training en coaching te kunnen aanbieden. Voor meer informatie of aanmelding voor deze training, klik hier

Ruim 20 jaar geleden was het thema “timemanagement” helemaal hot. Daarna maakte het plaats voor onderwerpen als 'teambuilding', 'creativiteit', 'agiliteit' en 'design thinking'. Uiteraard is het thema helemaal nooit weg geweest, maar was jaren lang niet meer zo trendy. Spannend om te zien dat het thema recentelijk weer helemaal op de agenda is komen te staan.

In zijn boek “Diep Werk “ stelt Cal Newport dat de meeste kenniswerkers tegenwoordig nog maar 30 tot 40 procent van hun tijd effectief besteden en daadwerkelijk professioneel bezig zijn. In de laatste 50 jaar is het jaarlijks aantal communicatieacties van 1000 naar 30.000 gegroeid, en hoe hou je dan al die ballen in de lucht zonder stapelgek te worden?

Enkele mogelijkheden die je hiervoor hebt zijn:

Je doet alsof je neus bloedt en regelt alleen het meest dringende.

Je raakt helemaal in de stress omdat je leven uit een never-ending stroom van losse eindjes bestaat.

Je pakt het thema moedig en gestructureerd aan, en produceert constant en met een hoge kwaliteit.

Hier enkele tips om alvast aan de slag te gaan:

1. Observeer je eigen werkweek

Maak een overzicht van 3 weken en kijk waar je je tijd aan besteedt. Wees hierin eerlijk met jezelf en deel je werktijd in voor jouw logische categorieën. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manier:
inhoudelijk zinvol werk

zinvolle communicatie

zinvolle administratie

mail beantwoorden

telefoon tijd, inclusief messages

vergaderingen

reistijd

2. Deel je werkthema’s in het prioriteitendiagram van Eisenhower in.

Maak een diagram met de situatie zoals deze nu in werkelijkheid is voor jouw per gebied. En vul daarna een tweede diagram in met de gewenste inhoud per gebied. Kies dan voor maximaal 5 thema’s per vak.

3. Ontwikkel een storingsvrije “ruimte”

Waar je minimaal 1,5 uur achter elkaar kunt werken aan inhoudelijk belangrijke thema’s. Zulke ruimtes zijn het meest zinvol om in de ochtend in te plannen, omdat je dan het meest productief kunt zijn. Vervelend genoeg is dat ook een tijd waar je het meest gestoord wordt. En dus des te belangrijker om minimaal 3 x per week op een ochtend zo'n “inhoud tijd” in te plannen.

4. Neem jezelf en jouw voorkeur stijl serieus.

De DISC stijlen, met alle variaties, hebben allemaal hun sterke en zwakke kanten in de omgang met tijd. Neem het boekje 'Het abc van de persoonlijkheid' erbij en werk door het hoofdstuk DISC en timemanagement heen. Maak dan een top 5 van jouw sterke kanten en een top 5 van jouw zwakke kanten in timemanagement. Kies vervolgens voor 3 thema’s waar je aan wilt gaan werken om jouw effectiviteit (weer) op te bouwen.

5. Werk met je team aan dit thema

Want timemanagement is een systemisch vraagstuk. Als jij jouw timemanagement op orde hebt, maar je team er een chaos van blijft maken, dan blijf ook jij in die chaos verstrikt. Gebruik de persolog strategieplanner voor tijd & persoonlijkheid en laat elk teamlid deze invullen. Van daar uit kan elk lid een persoonlijke strategie ontwikkelen hoe hij of zij gaat werken aan een prettige, bij hem passende en effectieve strategie.