Conflicthantering en DISC voorkeursgedrag

08.05.2024

DISC & conflicthantering

Persolog verrijkt het conflicthanteringsmodel van Thomas-Killman met de DISC terminologie. Thomas & Killman dringen door tot de kern van een conflict. Het dilemma, het doel bereiken zonder de relatie te verliezen, is de uitdaging bij verschil van mening.

Thomas & Killmann wijzen op verschillende mogelijkheden om met zulke situaties om te gaan:

 • Doel bereiken, relatie verliezen: forceren (beeld: haai)
 • Relatie vasthouden, doel uit het oog verliezen: toegeven (teddybeer)
 • Geen inzet voor doel, noch relatie: terugtrekken (schildpad)
 • Zowel doel bereiken als ook relatie vasthouden: samenwerken (uil)

Persolog laat zien, dat de DISC dimensies een voorkeursgedrag hebben voor een bepaalde conflictstijl. Dit hangt ook samen met de verwachting die ze van zichzelf en van anderen hebben:

 • C heeft een hoge verwachting van zichzelf en anderen. Om die reden worden conflicten al snel als vermoeiend ervaren. Consequentie: terugtrekken.
 • I heeft een lage verwachting van zichzelf en anderen. Daarom kan er wel een beetje water bij de wijn worden gedaan om iedereen tevreden te stellen.
 • S wil niet snel teleurstellen en houdt van harmonie. Vandaar dat de S zich liever aanpast.
 • D hecht minder waarde aan relaties en zal zich om die reden eerder doorzetten.

Het plaatje ziet er dan als volgt uit:

Een logische gedachte die hierbij naar voren komt, is dat we dus wel “automatisch” zullen handelen volgens ons voorkeursgedrag. Tevens ontstaat al snel het idee, dat het conflictgedrag “samenwerken“ wel de beste manier zal zijn om gebruik van te maken. Dit is echter niet per se het geval.

Er zijn zonder meer redenen om naar een bepaald conflictgedrag te neigen, ook al is het niet het voorkeursgedrag. Hier een paar voorbeelden:

 • Als een conflict te vermoeiend wordt of er geen perspectief is om het conflict te kunnen winnen, kan een terugtrekkende gedragsstijl de voorkeur genieten – ter zelfbescherming.
 • Als er héél veel op het spel staat, kan forceren de juiste keuze zijn.
 • Als de relatie te belangrijk voor je is, kan toegeven zinvol zijn.
 • Samenwerken klinkt goed, maar er moet genoeg tijd, energie en competentie zijn om deze – soms lange – weg te gaan.

Er zijn veel meer voorbeelden te verzinnen. Denk eens na, wat je eigen conflictvoorkeursstijl is – en in welke situatie(s) je de keuze zou maken daarvan af te wijken.