Hoe bouw je een ‘High Trust’ organisatie met behulp van DISC?

31.08.2023

Paul Zak beschrijft in zijn boek ‘The Moral Molecule, How Trust Works’ hoe jarenlang onderzoek duidelijk laat zien dat een ‘High Trust’ organisatie zinvoller, productiever en menselijker is dan een ‘Low Trust’ organisatie.

Hier enkele van de uitkomsten:

De ‘High Trust’ organisatie levert het volgende op (in vergelijking met een ‘Low Trust’ organisatie):

 • 74% minder stress
 • 106% meer energie op de werkvloer
 • 50% hogere productiviteit
 • 76% meer betrokkenheid
 • 29% meer tevredenheid In het privé leven
 • 40% minder burn-out

De vraag is dan wel: hoe creëer je een cultuur van vertrouwen? Niet voor niets gebruiken we het spreekwoord ‘vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard’.

Hoe creëer je iets wat zo ongrijpbaar en niet zo makkelijk meetbaar is als vertrouwen?

Paul Zak heeft de laatste 30 jaar precies naar dit vraagstuk van het meetbaar maken van vertrouwen onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat vertrouwen niet een mysterie is, maar een ontwikkelbare en trainbare deugd/attitude.


Wij hebben zijn onderzoek in combinatie met het onderzoek van de Duitse Sociologe Prof. Gertrud Höhler “Warum Vertrauen Siegt” en de publicatie van Kenneth Blanchard “Het ABC van vertrouwen” genomen en komen tot een proces met 5 stappen op weg naar een ‘High Trust’ organisatie.

Stap 1 in het proces richt zich compleet op het bouwen van bruggen van vertrouwen. Tussen collega’s, tussen leidinggevenden en professionals, tussen klanten en teamleden en tussen teams binnen het bedrijf.

In de communicatie tussen twee mensen spelen 3 filters in onze hersenen een cruciale rol:

 1. Vertrouwen
  – Vertrouw ik degene die tegen mij praat?
  – Heb ik als communicator genoeg zelfvertrouwen, zodat de ander mij kan vertrouwen?
  – Kennen wij elkaar genoeg om vertrouwen in elkaar te willen investeren?
 2. Respect
  – Voel ik mij door diegene die tegen mij spreekt gerespecteerd?
  – Heb ik als communicator genoeg zelfrespect dat de ander mijn verhaal wil horen?
  – Zijn we genoeg In de ander geïnteresseerd zodat wederzijds respect kan groeien?
 3. Nut
  – biedt degene die tegen mij praat mij genoeg nuttige informatie?
  – Kan ik direct iets beginnen met de informatie die ik ontvang?
  – Sluit de informatie duidelijk aan op mijn behoeftes als unieke persoon?

Als alle drie de filters worden ingezet in een gesprek is de kans het grootst dat we elkaar begrijpen en dat er bruggen van vertrouwen worden gebouwd.

Het DISC-model is voor elk van deze 3 filters een optimaal instrument ter ondersteuning voor de ander en mijzelf om deze filters open te laten gaan en open te houden.In mijn teamtrainingen maak ik daarom veel gebruik van het volgende overzicht:

Filters openenBij D-collega’sBij I-collega’sBij S-collega’sBij C-collega’s
1. Vertrouwen winnen d.m.v.De D-collega ondersteunen in zijn of haar succesMet de I-collega in een positieve dialoog komenIn harmonie met de S-collega het gesprek voerenDe C-collega aanbieden om vragen te kunnen stellen
2. Respect geven d.m.v.De autoriteit van de D-collega te waarderenDe I-collega uitgesproken waardering te gevenActief naar de S-collega te luisterenDe C-collega om raad te vragen
3. Nut bieden d.m.v.Informatie in 3 korte punten door te gevenDe I-collega uitnodigen zelf te pratenPraktische oplossingen aan te biedenFeiten en data aan te bieden

In een teamsessie vraag ik het team zich in twee of drie groepen op te delen en geef ik hen een blanco overzicht (zonder invulling) op een flipchart. Elke groep krijgt zo’n vel en gaat de 4 x 3 velden met meerdere ideeën invullen. Na 20 minuten gaan de groepen het resultaat aan elkaar presenteren. 

Op deze manier groeien alle teamleden in een dieper inzicht: hoe kan ik de filters bij mijn verschillende collega’s openen en openhouden? 

En daarmee dragen ze bij aan solide bruggen van communicatie, waardoor er duidelijk minder misverstanden en meer mogelijke punten van vertrouwen kunnen ontstaan.

Op weg dus naar een ‘High Trust’ organisatie waar meer mensen betrokken, gemotiveerd en veerkrachtiger zijn.

Een ideaal boekje (100 pagina ‘s) om je te verdiepen in dit thema is het boek “Waardering” van Paul Donders. Dit boek kun je op elke boekensite bestellen. Mocht je een gesigneerd exemplaar portovrij willen ontvangen bestel het boek dan eenvoudig hier.

Veel succes met het bouwen aan een ‘High Trust’ organisatie.

Paul Donders

Boekverwijzingen