Omgaan met de lockdown

26.11.2020

Lockdown, contactverbod, thuiskantoor, quarantaine – inmiddels zijn deze begrippen overal in ons dagelijks leven aanwezig en hebben we er allemaal onze ervaringen mee opgedaan. Of het nu in ons privéleven is of in de context van ons werk – we worden in het bijzonder uitgedaagd om strategieën te vinden om met deze situatie om te gaan.

De verschillende modellen van persolog hebben het potentieel om mensen te helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën voor deze moeilijke tijd. Persolog vroeg haar experts op het gebied van de verschillende modellen voor welke uitdaging hun model een nuttig uitgangspunt biedt.


Thuiskantoor goed aangepakt – Hoe het tijdmanagementmodel helpt bij lockdown 

Het thuiskantoor in lockdown heeft veel uitdagingen: Het begint met ‘s morgens keurig op tijd aan het begin van je werk aan je bureau te
zitten (want niemand controleert). In toenemende mate worden we uitgedaagd om zelf te bepalen wanneer welke taak wordt uitgevoerd, omdat er zelden richtlijnen worden gegeven. Wanneer de nog aanwezige familieleden dan tot meer onderbrekingen leiden en een duidelijke scheiding van werk en privéleven praktisch verdwijnt, is de chaos perfect.

Het persolog tijdmanagementmodel biedt aanknopingspunten hoe het werken in het thuiskantoor ook in deze situatie kan slagen – zonder jezelf te veel onder druk te zetten om je doelen te bereiken en om werk en privéleven te combineren.

Mijn tip: Ontdek hoe goed je tijdmanagement is in de 4 dimensies van tijdmanagementgedrag. Dus maak de balans op. Als uw tijdcompetentie op het gebied van tijdsinschatting vrij laag is, dan kan het zijn dat je je steeds meer bezighoudt met de onderwerpen tijdsbalans, tijdsperceptie en tijdsdruk van buitenaf. Als je tijdcompetentie op het gebied van planning vrij laag is, dan kunnen de structurele en organisatorische onderwerpen rond het stellen van doelen, het stellen van prioriteiten en tijdmanagement je helpen. Als je tijdcompetentie in de uitvoering vrij laag is, dan heb je dringend behoefte aan tips & trucs, strategieën en methoden waarmee je interne en externe verstorende factoren kunt tegengaan – stop met uitstelgedrag, te lange telefoongesprekken of overmatige sociale-mediaconsumptie. Als je tijdcompetentie op het gebied van monitoring vrij laag is, dan heb je ondersteuning nodig bij het vinden van nuttige tijdmanagement tools (kalenders, to-do lijsten of zelfs digitale projectmanagementsystemen).

Als je je eigen regelknoppen kent, kan je intensiever omgaan met de methoden en strategieën van het betreffende vakgebied. Met nieuwe inzichten en beproefde implementatie-ideeën kan je de lockdown vervolgens sterker tegemoet treden.


Gestresst of ontspannen door de lockdown – de evaluatie maakt het verschil.

Corona en de “lockdown” die ermee gepaard gaat, verwart een heleboel zaken die voorheen als vanzelfsprekend werden beschouwd.
Plotseling is er een “onzichtbaar gevaar” dat niet past in onze
gebruikelijke structuren en procedures. Ons leven functioneert niet meer zoals vroeger. We moeten veranderen. Voor de meeste mensen betekent dit enorme stress – maar er zijn ook mensen die zich positief uitgedaagd voelen door de situatie, nieuwe ideeën ontwikkelen en hun topvorm bereiken. Waarom is dat zo?

Het persolog stressmodel geeft ons een verklaring. De objectief beschouwde situatie kan in beide gevallen precies hetzelfde zijn. Het
verschil is de individuele beoordeling en evaluatie van de situatie. Of we een situatie als bedreigend en gevaarlijk of als uitdagend beoordelen, hangt sterk af van onze persoonlijkheid, onze ervaringen en de individueel beschikbare middelen. Op basis van de persoonlijke beoordeling verschilt ook het gedrag en de omgang met de ervaren stress. Alleen in het geval van niet-productieve handelingen heeft de waargenomen stress negatieve gevolgen.

Met behulp van het persolog stressmodel kan het persoonlijke stresspotentieel in deze uitzonderlijke situatie nauwkeurig worden onderzocht en kan het eigen gedrag onder stress worden geanalyseerd. De analyse maakt inzichtelijk wat voorheen vaak alleen maar een diffuus gevoel was. Het wordt mogelijk om gedifferentieerd naar de oorzaken te kijken en de interacties tussen de verschillende gebieden van het leven in overweging te nemen. Zo kunnen stap voor stap individueel passende copingstrategieën worden afgeleid, die niet alleen essentieel zijn voor “overleven” in een lockdown, maar ook fundamenteel voor een gezonde levensbalans.

P.S. De eerstvolgende certificering voor het persolog stressmanagementmodel is op 28 & 29 januari 2021!


Daadkrachtig blijven met het persoonlijkheidsmodel 

Met de Corona-crisis staan we voor een nieuwe grote uitdaging. Een crisis waarin alle subsystemen van onze samenleving opeens door elkaar geschud worden en onze wereld zich heroriënteert. We hebben al vele andere crises met succes overwonnen. Corona geeft ons de mogelijkheid om na te denken over hoe crisisbestendig we al zijn en te werken aan ons aanpassingsvermogen en onze oplossingsgerichtheid. Want één ding is duidelijk: de VUCA-wereld (VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity) zal blijven bestaan en we moeten leren om ook in onzekere tijden succesvol te handelen. Het persolog® persoonlijkheidsmodel kan ons helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van de VUCA-wereld en de huidige lockdown. Het helpt ons om na te denken over onze sterktes en angsten en om terug te keren naar het vermogen om te handelen.

Het helpt ons om ons te concentreren op onze doelstellingen die ons in de huidige situatie vooruit zullen helpen en om nieuwe gedragspatronen te leren wanneer de status-quo ons belemmert op de weg naar succes. Zelfs in situaties waarin we overschakelen naar een crisis- en conflictmodus laat het model ons niet in de steek. Het laat ons onze negatieve crisisgedragingen zien en helpt ons een gunstige houding te vinden waarmee we deze uitdagingen met succes aankunnen. In die zin wens ik ons allen een succesvolle reis en veel nieuwe ervaringen toe op weg naar de “nieuwe tijd”.